Mgr. Svatava Janošková

Vzdělání

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – jednooborová psychologie, ukončeno v roce 2003.

The Intermediate exam as a Router of the IAAP – International Association for Analytical Psychology, složena intermediální zkouška na cestě k individuálnímu členství v IAAP (což by znamenalo stát se mezinárodně uznávaným jungovským analytikem).

Výcvik v jungovsky orientované psychoterapii organizovaný Českou společností pro analytickou psychologii - v rámci výcviku absolvováno např. 350 hodin individuální analýzy u PhDr.L. Běťáka, 150h skupinové sebezkušenosti, semináře zahraničních lektorů (např. Wirtzová: Traumaterapie, Riedlová: Práce s obrazem, Hill: Sny, Knoxová: Vývojová škola, Zoja: Etika v analýze, Jacoby: Komplexy atd.).

Praxe

Městská nemocnice Ostrava, oddělení Psychiatrie jako klinický psycholog, náplň práce: diagnostika a psychoterapie - dlouhodobá, podpůrná (u psychiatrických a somatických pacientů), krizová intervence.

Soukromá psychologická ambulance PhDr.A. Vaculíkové, E.Krásnohorské 1304, Havířov-Podlesí a detaš. Pracoviště Osvobození 1388, Karviná Nové Město.

Práce na ŽL v personalistice, od roku 2005 - psychodiagnostika zaměstnanců (např. u Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o.; Teva Czech Industries s.r.o., Bekaert Bohumín s.r.o., WITKOWITZ ENVI a.s.).

Během studia psychologie:

Psychiatrická léčebna v Opavě, odd. D pro léčbu alkoholismu a jiných toxikomanií

Psychiatrická léčebna v Brně-Černovicích, odd. č. 3 pro doléčování psychóz, léčbu mentální anorexie a bulimie

Pedagogicko-psychologická poradna, IV. Ostrava

Pedagogicko-psychologická poradna, Zachova 1 v Brně

Pedagogicko-psychologická poradna, Kohoutova 4 v Brně

Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, PPP Brno Sládkova 45

Poradna pro rodinu, manželství a dítě, Koliště 17, Brno

útvar Psychologie pro firmy, Vítkovice, a.s.

Pedagogicko-psychologiá poradna, Kohoutova 4 v Brně

V rámci specializační přípravy:

Psychiatrická léčebna v Opavě, odd. C pro léčbu psychóz

Neurologické oddělení Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava

Neurologické oddělení Městské nemocnice Ostrava

Publikace

Spolupráce se vzdělávací agenturou Dr. Ing. Jiří Staňka, Topsemináře.cz - lektorování řady seminářů k tématům duševního zdraví, odolnosti vůči stresu, syndromu vyhoření, psychologie osobnosti, vývojové psychologie, komunikace, psychopatologie atd.; aktuálně lektoruji akce:

  • Základní prevence ohrožení syndromem vyhoření v pomáhajících profesích
  • Dospělý klient s poruchou osobnosti v péči sociálního pracovníka
  • Vstup do vývojové psychologie dětí a mladistvých pro sociální pracovníky

Rozhovor pro Českou televizi v pořadu Dobré ráno, Výklad snů, 13/11/2014, záznam naleznete zde.

Výklad snů a snová symbolika. Den ve znamení duše i těla, Kulturní středisko Poruba, 2/2011. (přednáška)

Local TV Příbor, Výklad snů, 2/2010. (rozhovor)

Výklad snů. Městská knihovna Příbor, 1/2010. (přednáška)

Výklad snů. Městská knihovna Příbor, 1/2010. (článek)

Psycholog a karty. Meduňka, 2/2009. (přednáška)

Výklad snů. Městská knihovna Příbor, 1/2010. (přednáška)

Sen v analytické psychologii. Festival zdravého životního stylu "Harmonie v duši", Havířov 2008. (přednáška)

Struktura a výklad snu. I.konference ČSAP, Brno 2007. (přednáška)

Sen v analytické psychologii /Funkce snění/. FORUM JUNGIANUM, vydává ČSAP, Brno, 1/2006, str.22-23. (článek)

Vztah hodnotových orientací k životní spokojenosti. FF MU, Brno 2002. (diplomová práce)

Vybrané osobnostní charakteristiky vegetariánů. FF MU, Brno 2000. (práce k souborné zkoušce)