TERAPIE OSTRAVA

Mgr. Svatava Janošková

RÁDA VÁM POMOHU PŘEKONAT STAROSTI A NALÉZT CESTU KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU

,,Dokud cítíme lidský kontakt, atmosféru přirozené důvěry, nehrozí žádné nebezpečí. A dokonce i když máme hledět tváří v tvář hrůze šílenství nebo stínu smrti, existuje přece ještě sféra lidské víry, ona jistota, že budeme chápáni a pochopeni, byť by noc byla sebečernější.“ ,,Osamělost nevzniká tím, že člověk kolem sebe nemá žádné lidi, ale z neschopnosti sdělit věci, které se mu zdají důležité.“ ,,Kdo neprošel očistcem svých vlastních starostí, ten je nemůže překonat.“

— Carl Gustav Jung

S ČÍM VÁM MOHU POMOCI?

POMÁHÁM V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH

Zvládání stresových situací

Zvládání krize

Vztahové potíže

Emoční problémy

Strach a úzkost

Deprese a smutek

Negativní myšlení

Nerozhodnost

Osamělost a samota

Ztráta a truchlení

Traumata

Nenaplněný život

Syndrom vyhoření

Smysl života

Psychospirituální krize

Sebepoznání

Nízké sebevědomí

Sebeprezentace

Seberozvoj

Volba profese

Psychodiagnostika osobnosti

Výchova dětí

Psychosomatika

Problémy s příjmem potravy

Porucha osobnosti

,,Dokud neučiníte nevědomé vědomým, bude to řídit váš život a vy to budete nazývat osudem.“

— Carl Gustav Jung

MÉ TERAPEUTICKÉ METODY

Ve své psychoterapeutické práci používám metody, které navazují na odkaz Carla Gustava Junga a jeho analytické psychoterapie. Tyto metody pomáhají vědomí klienta zpřístupnit obsahy jeho nevědomí a navázat kontakt s jeho bytostným Já.

Pracuji se symboly a symbolickým materiálem jako je Tarot, Symbolon, Totemové karty, Karty archetypů, Karty emocí, Zázračné karty apod., rozsáhlou sbírkou pohlednic, sbírkou obálek s různými mytologickými příběhy, sbírkou cínových symbolů a sošek, sbírkou přírodnin atd.

Zabývám se výkladem snů.

Používám řízenou a aktivní imaginaci.

Poskytuji krátkodobé i dlouhodobé terapie.

Navozuji synchronistickou zkušenost prostřednictvím:

  • výkladu tarotových karet
  • astrologického rozboru nativního, partnerského nebo transitivního horoskopu
  • výkladu I-ťingu.

Podporuji klienty v jejich tvůrčích činnostech. Pracuji s kresbami klientů a jinou tvorbou.

Metody psychodiagnostiky

Využívám psychodiagnostické metody dle standardů pro psychologické testování (např. ROR, TMT, Raven, WMS, ICL, Baumtest, FDT, Benton, 16PF).